Wednesday, July 9, 2008

เยลลี่ฝรั่ง

เงินลงทุน
10,000 บาท
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ 2,000 – 3,000 บาท
เครื่องวัดความหวานและปริมาณของแข็ง 3,500 – 4,000 บาท บาท
รายได้
300 – 400 บาท (96 บาท ต่อ 16 ถ้วย)
วัสดุ/อุปกรณ์
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ เครื่องชั่งน้ำหนักขนาดเล็ก
เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความหวาน
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง pH ถุงมือ
ถ้วยเยลลี่
แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ร้านขายอุปกรณ์เคมี
ส่วนผสม
น้ำฝรั่งสด 300 กรัม น้ำตาลทราย 250 กรัม
คาราจีแนน 7 กรัม น้ำเปล่า 443 กรัม
วิธีการเตรียมน้ำฝรั่ง
1. นำฝรั่งที่แก่จัด ล้างให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง ใช้มีดเฉาะแยกเมล็ด และเนื้อออกจากกัน นำเนื้อฝรั่ง เข้าเครื่องสกัดน้ำผลไม้ หรือเครื่องแยกกากจะได้น้ำฝรั่งล้วน ๆ
2. วัดปริมาณสารละลายทั้งหมดในน้ำฝรั่ง 7 % ด้วยเครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลาย แล้ววัดค่า pH ให้ได้ 3.13 โดยเติมกรดมะนาว 10 กรัม ต่อ น้ำฝรั่ง 1 กิโลกรัม
3. ฝรั่ง 1 กิโลกรัม จะได้น้ำฝรั่งประมาณ 300 กรัม
การทำเยลลี่
ชั่งน้ำตาลทรายและคาราจีแนน ปริมาณตามสูตร แล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ชั่งน้ำเปล่าให้ได้น้ำหนักตามสูตร นำไปตั้งไฟพออุ่นแล้วค่อยเทส่วนผสมของน้ำตาลทรายกับคาราจีแนนลงไปทีละน้อยพร้อมกับคนไปเรื่อย ๆ จะละลายเข้ากับน้ำจนหมดนำผลฝรั่งที่เตรียมไว้เทลงในน้ำเชื่อมจนหมด ต้มด้วยอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที แล้วยกลงเทใส่ถ้วยที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ปิดฝาติดสติ๊กเกอร์แช่เย็นพร้อมจำหน่าย
ข้อแนะนำ
ภาชนะที่ใช้ผลิตควรเป็นสแตนเลส และควรใส่ถุงมือระหว่างการผลิต เยลลี่ที่ดีจะต้องไม่มีเนื้อฝรั่งมาเจือปน มีความยืดหยุ่นไม่แข็งกระด้าง

No comments: