Monday, July 26, 2010

ชีสเค้ก cheesecake supreme

รูปแทนเพื่อสร้างสีสรรค์
ส่วนผสม
1. cream cheese 1.25 pounds หรือ 20 oz หรือ 567 กรัม
2. น้ำตาล 7/8 ถ้วย
3. ไข่ 4 ฟอง
4. กลิ่นวานิลา 1.5 ช้อนชา
5. กลิ่นมะนาว 2 ช้อนชา
6. แป้งทำเค้ก 1/3 ถ้วย
7. heavy cream 1 ถ้วย

วิธีทำ
1. ตี cream cheese จนเป็น ครีมๆ แล้วจึงผสม น้ำตาล 1/2 ของที่มี ไข่แดง กลิ่นวานิลา กลิ่นมะนาว แป้งทำเค้ก ตีจนเข้ากันดี (ตี ใช่ความเร็วต่ำๆ และเวลาใส่ไข่ใส่ที่ละฟอง)
2. ตี ไข่ขาว กับ น้ำตาลที่เหลือ
3. ค่อยๆผสม ไข่ขาวที่ตีกับน้ำตาล กับส่วนผสมในข้อ1 คนให้เข้ากัน (ไม่ต้องตีแล้ว)
4. ผสม heavy cream กับส่วนผสมข้อ3 คนให้เข้ากัน (ไม่ต้องตีแล้ว)
5. เท ส่วนผสมใส่ถาด ขนาดประมาณ เส้นผ่านศุนย์กลาง 9 นิ้ว แล้วนำไปอบที่ไฟ 300 Fเป็นเวลา1 ชม. แล้วทิ้งให้เย็นในเตาอบอีก 1 ชม.

No comments: