Wednesday, September 16, 2009

จินเดซี่


เครื่องปรุง
จิน 1 ออนซ์
น้ำมะนาว 3/4 ออนซ์
น้ำเชื่อม 1/2 ออนซ์
น้ำเชื่อมทับทิม 1/2 ออนซ์

วิธีผสม
1. ใส่น้ำแข็งก้อนลงในเชคเกอร์ 3/4 ของแก้วสลิงลงในเชคเกอร์
2. ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอร์
3. ปิดฝาเชคเกอร์ เขย่าแรงๆเร็วๆ ให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดี
4. รินส่วนผสมผ่านฝากรองใส่แก้วแชมเปญ
5. ประดับด้วยมะนาวฝานหรือเชอร์รี่
แก้ว ใช้แก้วแชมเปญ ขนาด 4-6 ออนซ์

No comments: