Wednesday, September 16, 2009

วิสกี้ซาวร์


เครื่องปรุง
สก๊อตซ์ วิสกี้ 1 ออนซ์
น้ำมะนาว 1 ออนซ์
นำเชื่อม 1 ออนซ์

วิธีผสม
1. ใส่น้ำแข็งก้อนเล็กลงในเชคเกอร์ 3/4 ของเชคเกอร์
2. ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงในเชคเกอร์ เขย่าแรงๆ เร็วๆ ให้ส่วนผสมเข้ากันดี
3. รินผ่านฝากรองใส่แก้วซาวร์
4. ประดับด้วยมะนาวฝานแว่นและเชอร์รี่
แก้วใช้แก้วซาวร์ ขนาด 4-6 ออนซ์

No comments: